Forex Trading Library

USDPLN – Okrągły poziom i co dalej?

0 138

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. W każdej perspektywie czasowej kierunek jest jednoznacznie północny.

USDPLN H1

W ostatnich godzinach notowania wybiły psychologiczną barierę 5,0000. Może to napędzić dalsze wzrosty dlatego szukamy układów pod zagrania kontynuacyjne. Obecnie interesuje nas przede wszystkim strefa popytowa 4,9600. Mamy tam silne potwierdzeniem w postaci biegunowości obszaru. Początek handlu w Europie przynosi dużą presję ze strony kupujących i korekta spadkowa mocno się oddala.

Leave A Reply

Your email address will not be published.