Forex Trading Library

Druga szansa na GBPUSD?

0 164

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1750. Był to jednocześnie moment po zakończeniu korekty wzrostowej. Rynek jednak w dość szybkim tempie powrócił do głównego trendu, w którym w amerykański dolar silnie zyskuje na wartości.

GBPUSD H2

Obecnie budowana jest korekta wzrostowa, której targetem pozostaje poziom cenowy 1,0880. Na otwarciu tygodnia pojawiło się już pierwsze zaksięgowanie analizowanej strefy podażowej. Czekamy jednak na retest i drugą szansę na rozegranie pozycji krótkich w tej strefie technicznej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.