Forex Trading Library

Kolejna okazja na USD?

0 199

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 1-godznowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach budowania korekty spadkowej, która jest oczywiście elementem panującego trendu wzrostowego. Na zakończeniu wspomnianej korekty, notowania odbiły się od poziomu cenowego 4,6700.

USDPLN H1

Obecnie obserwujemy kształtowanie się korekty spadkowej, której target może wyznaczać mierzenie FE100. Tym samym poziomem popytowym jest kurs 4,7600. Zagranie jest zgodne z panującym trendem wzrostowym, w którym to amerykański dolar zyskuje na wartości.

Leave A Reply

Your email address will not be published.