Forex Trading Library

Jak duża będzie korekta na EURUSD?

0 287

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 290 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka cenowego po kursie 1,0450. Po tym fakcie kapitał zaczął dynamicznie płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Wtorkowe przedpołudnie to okres dużych zysków USD.

Obecnie obserwujemy wyraźne wyhamowanie spadkowej tendencji. Nie ma podstaw, aby doszukiwać się zmiany trendu, ale korekta wzrostowa jest naturalnym elementem. Tym samym szukamy pierwszego poziomu docelowego dla kupujących. Powinna to być strefa cenowa (1,0270), która opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2%.

Leave A Reply

Your email address will not be published.