Forex Trading Library

Klasyczna sekwencja na Złocie

0 206

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 24 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1836 dolarów za uncję. Po tym fakcie na rynku metali szlachetnych pojawił się wzmożony popyt. Cena złota w dość szybkim tempie przekroczyła barierę 1850 USD.

GOLD M30

Obecnie obserwujemy scenariusz korekcyjny, który może wypełnić zależność AB=CD. Jest to sekwencja, na której opieramy lokalną strefę popytową. Odnosimy się tutaj do wyceny złota na poziomie 1848 dolarów za uncję. Decydującym elementem decyzyjnym powinny być formacje świecowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.