Forex Trading Library

Przedział cenowy na wykresie USDJPY

0 414

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Oznaczona zielonym kolorem strefa jest elementem szerokiego scenariusza korekcyjnego, który bazuje na mierzeniu FE100 oraz mierzeniu 50%. Tam też znajduje się obecne wsparcie po cenie 125,50.

USDJPY H1

W ujęciu lokalnym możemy wyznaczyć kanał cenowy, w którym porusza się rynek. Jest to schemat poglądowy, ale z pewnością może wykorzystać potencjalne wybicie z tego układu. Zanegowania dolnego lub górnego ograniczenia może nam wygenerować sygnał transakcyjny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.