Forex Trading Library
EUR
$1.07
(-0.57%)
GBP
$1.25
(+0.57%)
AUD
$0.71
(+0.56%)
JPY
$0.01
(-0.25%)
TRY
$0.06
(+1.73%)
INR
$0.01
(+0.04%)
SGD
$0.73
(-0.01%)
MYR
$0.23
(+0.06%)
JOD
$1.43
(-0.57%)
KWD
$3.31
(-0.57%)
SAR
$0.27
(-0.57%)
AED
$0.28
(-0.57%)
QAR
$0.28
(-0.57%)
OMR
$2.64
(-0.57%)
EGP
$0.06
(-0.57%)

Przedział cenowy na wykresie USDJPY

0 71

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Oznaczona zielonym kolorem strefa jest elementem szerokiego scenariusza korekcyjnego, który bazuje na mierzeniu FE100 oraz mierzeniu 50%. Tam też znajduje się obecne wsparcie po cenie 125,50.

USDJPY H1

W ujęciu lokalnym możemy wyznaczyć kanał cenowy, w którym porusza się rynek. Jest to schemat poglądowy, ale z pewnością może wykorzystać potencjalne wybicie z tego układu. Zanegowania dolnego lub górnego ograniczenia może nam wygenerować sygnał transakcyjny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.