Forex Trading Library

Nowe minima na wykresie GBPUSD

0 188

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 350 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej, która kształtowana była w drugiej połowie marca. Wtedy to rynek osiągnął pułap cenowy 1,3300 i zaliczył dynamiczny zwrot na południe.

GBPUSD H4

Piątkowe otwarcie sesji europejskiej to moment, w którym amerykański dolar wyraźnie się umacnia. Na wykresie GBPUSD pojawiają się nowe minima co pozwala otworzyć scenariusz z zewnętrznym mierzeniem Fibonacciego. Interesuje nas współczynnik 127,2% po cenie 1,2915. Tam tez powinny pojawić się pierwsze oznaki popytowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.