Forex Trading Library

Oznaki popytowe na EURUSD

0 400

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0805. Kolejne godziny upływały jednak pod znakiem wyraźnego odreagowania. Europejska waluta w bieżącym tygodniu wyraźnie zyskuje do amerykańskiego dolara.

EURUSD H1

Obecnie notowania powoli odreagowują po obiciu od strefy popytowej 1,0960. Jest to poziom, który stanowi obecne wsparcie na wykresie głównej pary walutowej. Stefa oparta jest na współczynniku 50% z ostatniej fali wzrostowej. Wydaje się, iż pojawiły się już wystarczające potwierdzenia, aby rozważyć długie pozycje.

Leave A Reply

Your email address will not be published.