Forex Trading Library

Kolejne podejście na EURUSD?

0 209

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 1,1120. Po tym fakcie na wykresie głównej pary walutowej pojawiła się wyraźna wyprzedaż. Tym samym na wartości zyskiwał amerykański dolar, a traciło euro. W ramach tendencji spadkowej notowania wyznaczyły cenowe low na wysokości 1,0900.

EURUSD M30

Obecnie obserwujemy spadek awersji do ryzyka i tym samym odwrót od amerykańskiego dolara. Pojawia się techniczny schemat na wysokości mierzenia Fibonacciego 38,2%. W większości przypadku rynek daje drugą szansę i zapowiada się, iż tym razem będzie tak samo. Obserwujemy poziom oporu po cenie 1,0985.

Leave A Reply

Your email address will not be published.