Forex Trading Library

Czy to koniec marcowych wzrostów na giełdach?

0 234

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2150 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 12 400 punktów. Później pojawił się wyraźny spadek awersji do ryzyka i inwestorzy zaczęli wracać na rynki akcyjne. W ten sposób odreagowanie w szybkim tempie przekroczyło 2000 punktów.

DAX H1

Obecnie widzimy wyhamowanie opisywanej wyżej tendencji wzrostowej. W przypadku pogłębienia korekty spadkowej, szukamy scenariusz z potencjalnym targetem dla sprzedających. Dokonując pomiaru Fibonacciego otrzymujemy strefę popytową po cenie 13 750 punktów (38,2%). Na tą chwilę jednak pozostajemy jeszcze wyraźnie na wyższych rejonach cenowych, a dynamika wyraźnie spadła.

Leave A Reply

Your email address will not be published.