Forex Trading Library

Czy to dobry moment na sprzedaż złota?

0 174

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinoiwym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego, który budowany był 24 lutego. Zakończyła się to dołkiem cenowym po kursie 1 878 dolarów za uncję. Przełom lutego i marca był okresem odbudowywania wartości złota.

GOLD H1

Piątkowa wycena złota osiąga pułap mierzenia Fibonacciego 78,6% po cenie 1 954 dolary za uncję. Jest to strefa docelowa, która odnosi się do układu harmonicznego Leonarda w strukturze XABCD. Na tą chwilę dostrzegamy pierwsze reakcje sprzedających, którzy utrzymują wyznaczony opór. Obiektywnym będzie zakończenie kształtowania się formacji świecowej z godziny 16-tej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.