Wzrostowa sekwencja na rynku złota

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 50 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1 832 USD. Po tym fakcie na rynku metali szlachetnych rozpoczął się scenariusz korekcyjny. Widoczne low ukształtowane zostało podczas sesji kończącej ubiegły tydzień handlowy.

GOLD H2

Od poniedziałkowej sesji amerykańskiej obserwujemy wyraźne zwiększenie popytu na rynku złota. Sekwencja białych formacji świecowych zbliża się do strefy podażowej 1 815 dolarów za uncję. Jest to poziom, który wynika z sekwencji na korekcie pędzącej AB=CD. Ewentualne decyzje transakcyjne warto podejmować po pierwszych reakcjach na wyznaczonym oporze.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.