Kiedy zobaczymy wybicie na EURUSD?

0 41

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Dołek cenowy osiągnięty został pod koniec listopada, kiedy to kurs EURUSD przebił okrągły poziom 1,1200.

EURUSD H4

Przez cały grudzień obserwowaliśmy wyraźny spadek dynamiki na głównej parze walutowej. Możemy tutaj wyznaczyć dwie strefy techniczne, które nadal ograniczają zakres wahań na Edku. Będzie to od góry pułap współczynnika 38,2% fibo z szerokiego mierzenia fali spadkowej. Od dołu prowadzimy nachyloną ku górze barierę popytową. Licząc na większe zasięgi nadal musimy poczekać na wybicie jednego z tych ograniczeń.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.