Wybicie z konsolidacji na EURUSD

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1700. Po tym fakcie to sprzedający zdominowali handel na rynku EURUSD. Kapitał automatycznie migrował więc do amerykańskiego dolara, a na wartości traciła europejska waluta.

EURUSD D1

Obecnie pojawiło się dynamiczne wybicie z kanału cenowego, w którym kurs poruszał się przez cały grudzień. Tym samym notowania zbliżają się do bariery podażowej opartej na współczynniku Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom po okrągłej cenie 1,1500. W przypadku wypełnienia oporu warto zwrócić uwagę na kształt formacji świecowych z interwału 4-godzinowego.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.