Techniczny układ korekcyjny na EURUSD

0 76

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1375. Po tym fakcie kurs głównej pary walutowej powrócił do spadków. Przebita została okrągła bariera cenowa (1,1300), a widoczne low osiągnięte zostało w okolicy 1,1225.

EURUSD H1

Obecnie możemy wyznaczyć scenariusz korekcyjny FE100, którego target wyznacza opór po cenie 1,1300. Jest to schemat techniczny oparty na korekcie pędzącej z założeniem równości AB=CD. Z uwagi na optymistyczne otwarcie wtorkowej sesji europejskiej, warto zaobserwować najbliższe godziny na tym rynku.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.