Czy to już koniec korekty na DAXie?

0 16

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 400 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, po której rynek  wyrównał  majowe  minima. W ten  sposób  notowania  wyznaczyły  dołek  cenowy  po  kursie  14  825  punktów.

DAX H4

Widoczny swing wzrostowy budowany jest od początku października. Tak naprawdę popyt przerywany był przez bardzo skromne korekty. Dopiero w ostatnich dniach pojawia się znaczna realizacja zysków. Rynek wraca poniżej okrągły poziom 16 000 punktów. Pojawia się również pierwsza reakcja popytowa w strefie mierzenia 38,2% fibo. Poziom 15 730 punktów pozostaje aktualnym wsparciem w przypadku retestu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.