Nowy scenariusz na głównej parze walutowej

0 56

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka cenowego w okolicy okrągłej bariery 1,2000. Po tym fakcie pojawiło się kilka wzrostowych formacji świecowych. Wtorkowa sesja azjatycka to jednak wyraźna przewaga sprzedających, którzy kreują swing spadkowy do okolic 1,1997.

EURUSD H1

Godziny popołudniowe przynoszą przewagę strony popytowej. Rynek głównej pary walutowej powoli odrabia straty. W ramach kontynuacji kierunku północnego, możemy wyznaczyć scenariusz ze strefą podażową. W tym celu dokonujemy mierzenia FE100 oraz 78,6% fibo. Wyznaczony opór odnosi się do wyceny po kursie 1,2060.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.