Notowania DE30 w strefie wsparcia

0 24

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 100 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która kształtowana była w trzecim tygodniu marca. Po tym fakcie to kupujący zaczęli dominować na rynku DE30.

DAX H3

Początek maja przyniósł dynamiczną realizację zysków wśród kupujących. Rynek wraca poniżej okrągłej bariery 15 000 punktów. Wtorkowe notowania sprowadzają kurs DE30 do strefy popytowej 14 825 punktów, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Potwierdzeniem jest wyraźna biegunowość, która związana jest z marcowymi wierzchołkami cenowymi.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.