Przestrzeń do spadków na GBPUSD

0 72

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 350 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,3665. Po tym fakcie na wykresie GBPUSD pojawiła się dominacja kupujących. W kolejnych dniach to brytyjska waluta była zdecydowanie silniejsza od USD.

GBPUSD H1

Bieżąca korekta na wykresie Kabla może przekroczyć połowę wcześniejszych wzrostów. Techniczna strefa popytowa znajduje się na zniesieniu 61,8% fibo. Odnosimy się tutaj do okrągłego poziomu cenowego 1,3800. Dodatkowym potwierdzeniem poziomu wsparcia jest silna biegunowość wyznaczonego obszaru.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.