Notowania EURUSD w strefie wsparcia

0 56

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich bieżącego tygodnia. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 140 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1940. Po tym fakcie pojawił się dość dynamiczny popyt, a europejska waluta umacniała się w stosunku do amerykańskiego dolara. Wczorajsze przedpołudnie przyniosło wyznaczenie lokalnego high po cenie 1,2080.

EURUSD H1

Środowe otwarcie przynosi kolejny test poziomu wsparcia 1,2025. Jest to strefa wyznaczona na podstawie wewnętrznego mierzenia Fibonacciego 38,2%. Obecne podejście powinno być decydujące dla rozegrania tego pułapu. Rosnąca zmienność wraz z sesją europejską powinny dać sygnały odreagowania lub zanegowania przedstawionego wsparcia.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.