Zewnętrzne wsparcie na Edku

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. W tym czasie notowania EURUSD wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 360 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od zwrotu na północ, który ukształtował kluczową falę wzrostową. Odbicie nastąpiło nieco poniżej psychologicznej bariery cenowej 1,2000. Pod koniec lutego na wykresie głównej pary walutowej nastąpiła zmiana tendencji, a kapitał zaczął płynąć do amerykańskiej waluty.

EURUSD H4

Spadki z końcówki lutego są dynamicznie kontynuowane również w marcu. Bieżący tydzień rozpoczął się od wybicia nowego low, które nieustawnie jest poprawiane. Obecnie kurs zbliża się do strefy wsparcia, która bazuje na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,1870.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.