Silny trend na USDJPY

0 94

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania Ujka ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 750 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szerokiego swingu spadkowego, który kształtowany był w drugim półroczu 2020 roku. Fala zapoczątkowana została odbiciem notowań od okrągłej strefy cenowej 110,00. Po kilku miesiącach spadków, na otwarciu stycznia pojawiło się low cenowe po kursie 102,50.

USDJPY D1

Sentyment na USDJPY uległ wyraźnej odmianie wraz z nadejściem nowego roku. Notowania seryjnie poprawiają lokalne szczyty i zbliżają się do szerokiej strefy podażowej. Odnosimy się tutaj do mierzenia 50% z długoterminowej fali spadkowej. Potwierdzenie stanowi sierpniowy wierzchołek, który był wyraźnie broniony przez sprzedających. Czekamy więc na zaksięgowanie strefy oporu 107,00 – 107,15.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.