Pozytywne otwarcie na indeksach giełdowych

0 64

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX, na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania DE30 ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 520 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 14 170 punktów. Po tym fakcie na rynku akcyjnym pojawiła się realizacja zysków. Wartość indeksu DAX systematycznie spadała przez większość lutego, choć ostateczna skala przeceny jest dość skromna.

DAX H1

Poniedziałkowe otwarcie przynosi wyraźną poprawę nastrojów na niemieckim rynku akcyjnym. Kurs DE30 wyznaczył dzienne high na wysokości okrągłej bariery 14 000 punktów. Tam taż znajduje się dzisiejszy opór intraday. W przypadku kontynuacji kierunku północnego, aktualny pozostaje scenariusz ze współczynnikiem wewnętrznym 78,6% fibo. Analizowana strefa podażowa odnosi się do kursu 14 060 punktów.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.