Piątkowa analiza polskiej waluty

0 46

W tym artykule sprawdzamy sytuację techniczną na parach walutowych z polskim złotym. Z uwagi na dość dużą zmienność i koszty transakcyjne, skupimy się przede wszystkim na nieco większych interwałach czasowych. W ramach przeglądu technicznego analiza będzie skupiona na USDPLN oraz EURPLN.

Pierwszy wykres przedstawia parę walutą USDPLN na interwale 4-godzinowym.Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 050 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lutowej konsolidacji, która przebiegała w zakresie 3,68 – 3,74. Tego typu schemat utrzymywał się w zasadzie przez większość ubiegłego miesiąca. Był to więc okres, w którym handel średnioterminowy na tej parze walutowej był nieopłacalny.

Na otwarciu bieżącego tygodniu notowania wyznaczają wierzchołek cenowy. Kurs odbija się od poziomu cenowego 3,8850. Po tym fakcie pojawia się dość dynamiczna korekta spadkowa, która przybliża wycenę USDPLN do technicznego wsparcia. Bazujemy tutaj na połączeniu mierzenia FE100 oraz 50% po cenie 3,7820.

USDPLN H4

Kolejny wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale 4-godzinowym. W ujęciu technicznym sytuacja wygląda dość podobnie do tej z USDPLN-a. Poziom popytowy bazuje na korekcie prostej AB=CD po kursie 4,5500. Dodatkowym elementem potwierdzającym jest mierzenie Fibonacciego 38,2%. Z uwagi na obecną wycenę tej pary walutowej, jest to schemat raczej na otwarcie przyszłego tygodnia.

EURPLN H4

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.