Główna strefa techniczna na EURUSD

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1830. Po tym fakcie na wykresie EURUSD pojawił się znaczny popyt. Objął on znaczną część ubiegłego tygodnia, który zakończył się wyznaczeniem wierzchołka cenowego po kursie 1,1990.

EURUSD H1

Kluczowym poziomem na głównej parze walutowej pozostaje strefa popytowa 1,1912. Bazuje ona na mierzeniu 50% wspomnianego swingu wzrostowego z ubiegłego tygodnia. Ukształtowanie dołka na przełomie biegunowości, powinno być elementem scenariusza harmonicznego. Zakładając punkt B na wysokości mierzenia 50%, wypełnieniem układu powinien być pułap głębokiego współczynnika 78,6% fibo po kursie 1,1867.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.