Currently set to Index
Currently set to Follow

Korekta pędząca na Ujku

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku sesji. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej z przełomu piątku i poniedziałku. Stanowi ona element, który wykorzystamy przy wyznaczaniu obecnych stref technicznych.

USDJPY M30

Wtorkowa fala wzrostowa zbliża się do technicznej strefy oporu 105,48 – 105,52. Wspomniany poziom podażowy opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8% oraz równości na korekcie pędzącej OneToOne. W przypadku poprawy dynamiki w najbliższych godzinach, powinniśmy otrzymać okazję do rozegrania lokalnej strefy oporu na USDJPY.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.