Dolne ograniczenie na EURUSD

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Edka na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania głównej pary walutowej wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,2020. Był to jednocześnie moment, po którym na wykresie EURUSD pojawił się dość dynamiczny popyt. W przeciągu dwóch dni kurs wrócił ponad okrągły poziom cenowy 1,2100 i kontynuuje wzrosty.

EURUSD M30

Sesja wtorkowa przyniosła wyraźne uspokojenie w trendzie wzrostowym. Na rynku EURUSD pojawiła się wyraźna konsolidacja. Rynek ukształtował górną barierę kanału na wysokości cenowej 1,2180. W przypadku dolnego ograniczenia, interesuje nas strefa popytowa przy współczynniku Fibonacciego 38,2%. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj mierzenie FE100, które sąsiaduje z fibo. Analizowana strefa wsparcia to kurs 1,2120 – 1,2125.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.