Zapora podażowa na GBPUSD

0 35

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości nieco ponad 1000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która kształtowana była przez miesiąc wrzesień. Wraz ze wzrostem awersji do ryzyka kapitał przenosił się z m.in. brytyjskiego funta do amerykańskiego dolara. USD jest bowiem aktywem, w które w okresach niepewności lokowany jest kapitał.

GBPUSD D1

Wraz z początkiem czwartego kwartału 2020 roku, na wykresie GBPUSD nastąpiła wyraźna zmiana sentymentu. Przez miesiące październik, listopad oraz grudzień, rynek poruszał się w dość silnym trendzie wzrostowym. Taki układ sił doprowadził do osiągnięcia szerokiej strefy oporu 1,3700 – 1,3730. Poziom ten opiera się na dwóch silnych mierzeniach Fibonacciego: 78,6% oraz 127,2%.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.