Dalsza część konsolidacji na EURPLN

0 34

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na szerokim interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od długoterminowego minimum, które ukształtowane zostało w styczniu 2020 roku. Wtedy to kurs EURPLN na kilka godzin spadła poniżej poziomu cenowego 4,2000. Bardzo dynamiczne wzrosty pojawił się w marcu ubiegłego roku, kiedy to osiągnięty został pułap 4,6300.

EURPLN D1

Wspomniane maksimum stanowi również w zasadzie maksimum z całego widocznego okresu. Poziom oporu 4,6300 został jeszcze przetestowany pod koniec października ubiegłego roku. Ponownie jednak to strona podażowa okazała się dominującą. Podobny wygląda schemat z poziomem popytowym, który opiera się na współczynniku Fibonacciego 61,8%. W tym przypadku jest to poziom cenowy 4,3600.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.