Spada skala zmienności na Ujku

0 28

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w wyraźnym trendzie spadkowym. Rynek znajdował się już wtedy poniżej okrągłej strefy cenowej 110,00. Kolejne tygodnia przyniosły dalsze spadki, które charakteryzuje poprowadzona linia trendu spadkowego.

USDJPY D1

Po czterech wzrostowych sesji na wykresie Ujka, wtorek upływa pod znakiem dominacji sprzedających. W ten sposób notowania bronią linii trendu spadkowego, respektowana jest od początku drugiego kwartału 2020 roku. Biorąc pod uwagę wcześniej ukształtowaną strefę wsparcia ~ (102,30 – 102,40), skala zmienności powinna się zawężać. Z pewności zbliżamy się do wybicia i wygenerowania sygnału spadkowego po zanegowania mierzenia 88,6% fibo lub sygnału wzrostowego po zanegowaniu linii trendu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.