Czy to będzie szczyt na złocie?

0 62

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę GOLD na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości około 200 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka po cenie 1 960 dolarów za uncję. Był to moment, po którym na wykresie złota pojawiła się silna wyprzedaż. W przeciągu dwóch tygodni wycena metalu spadła o mniej więcej 10%.

GOLD H4

Grudzień przyniósł wyraźną zmianę sentymentu na rynku metali szlachetnych. W przypadku GOLD ceny odbiły się rejonu 1 760 dolarów za uncję. Rok 202 zakończył się w rejonie okrągłej strefy cenowej 1 900 dolarów za uncję. Otwarcie stycznia przynosi kontynuację trendu wzrostowego. Rynek osiąga właśnie strefę podażową na wysokości głębokiego mierzenia wewnętrznego 88,6% fibo. Jest to zarazem punkt D układu harmonicznego Nietoperza. Prezentowany opór to kurs 1 942 dolarów za uncję.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.