Złoto kontynuuje wzrosty

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę GOLD na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości mniej więcej 200 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, której dołek oznaczony jest po cenie 1 850 dolarów. Po kilku tygodniach fluktuacji, rynek złota ukształtował wierzchołek po kursie 1 965 dolarów za uncję. Był to moment, po którym na wykresie pojawiła się silna podaż.

opór na onetoone

GOLD H4

Od początku grudnia na rynku złota widzimy wyraźne odreagowanie. Po wyznaczeniu dołka na poziomie cenowym 1 764 USD, kurs metalu porusza się dynamicznie na północ. Korzystając z mierzenia FE100, a więc z największej korekty wzrostowej wspomnianej powyżej, wyznaczamy aktualną strefę oporu ze średnioterminowej perspektywy. Interesuje nas tutaj poziom podażowy po cenie 1 881 USD za uncję.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.