Wzrost wartości USD

0 46

Poniższy wykres przedstawia notowania GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek ukształtował przedział wahań o rozpiętości około 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szerokiej korekty spadkowej, której minimum wyznaczył dołek po cenie 1,2850. Początek listopada przyniósł zwrot notowań na północ, który utrzymywany był do przełomu miesiąca. W międzyczasie pojawiły się też bardziej lokalne korekty, które wykorzystamy dla obecnych scenariuszy technicznych.

wsparcia na GBPUSD

GBPUSD H2

Środowa sesja rozpoczyna się od silnego wzrostu wartości amerykańskiego dolara. Kapitał płynie do USD co wpływa na dynamiczne spadki pary walutowej GBPUSD. Aktualizujemy więc scenariusze korekcyjne, które wskazują nam najbliższe strefy popytowe. W przypadku lokalnego mierzenia FE100, strefę wsaprcia uzyskujemy na poziomie cenowym 1,3233. Biorąc pod uwagę szeroki układ overbalance, obecna korekta może się wydłużyć do strefy popytowej 1,3120.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.