Tegoroczny target dla EURPLN

0 45

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale dziennym. Pozwoliło to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 4 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego minimum po kursie 4,1900. Był to moment, po którym na rynku walutowym pojawił się wyraźny popyt na europejską walutę

Szeroka perspektywa na plnie

EURPLN D1

Grudzień przynosi kontynuację transferu kapitału z euro do polskiej waluty. Za jedno euro musimy zapłacić obecnie już niecałe 4,45 zł. Biorąc pod uwagę ostatnie wyceny ponad (4,60), jest to już całkiem atrakcyjny pułap. Docelową strefą dla widocznego swingu spadkowego, pozostaje pułap mierzenia Fibonacciego 61,8% po kursie 4,3600. Przy utrzymaniu obecnej dynamiki rynkowej, wsparcia może zostać zaksięgowane jeszcze w tym roku.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.