Początek korekty na EURUSD

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinwoym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównej pary walutowej na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek ukształtował przedział wahań o rozpiętości blisko 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w pierwszych dniach listopada. Był to moment kiedy średnioterminowy trend wzrostowy jeszcze przyspieszył. Doprowadziło to do wybicia psychologicznej bariery cenowej 1,2000. Wierzchołek ukształtowany został dopiero prawie 200 pipsów powyżej, gdzie pojawił się cluster dóch szerokich mierzeń Fibonacciego.

Mierzenie FE100 na Edku

EURUSD H4

Aktualnie interesuje nas sekwencja korekcyjna na głównej parze walutowej. Dokonując mierzenia największej korekty spadkowej uzyskujemy potencjalny target dla sprzedających. Będzie to wspomniana okrągła strefa cenowa 1,2000. Dodatkowym potwierdzeniem poziomu popytowego jest mierzenie Fibonacciego 38,2% z ostatniego swingu wzrostowego.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.