Obserwujemy ten opór na złocie

0 66

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 200 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w obecnej strefie podażowej, której znaczenie przedstawię w dalszej części artykułu. Przez cały październik rynek złota poruszał się dość spokojnie w porównaniu z listopadową dynamiką.

Najbliższe ZZB na GOLD

GOLD H4

Od połowy listopada pojawiła się przecena na wykresie GOLD. Notowania wyznaczyły cały wspomniany zakres w przeciągu kilkunastu sesji. Zaksięgowaliśmy też średnioterminowe wsparcie, które oparte było o mierzenie 50% i potwierdzone biegunowością ~ 1760 USD.

Odreagowanie z obecnego tygodnia wraca cenę ponad 1800 dolarów za uncję. Jesteśmy już bardzo blisko kluczowej oporu, który oparty jest na silnej biegunowości strefy ~ 1850 USD. Aktualnie potrzebujemy jeszcze jednej większej świecy popytowej, która doprowadzi do pełnego zaksięgowania wskazanego obszaru podażowego.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.