Czy to będzie dołek na USDPLN?

0 45

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym pozwala to przedstawić dynamikę kursu na szerokiej przestrzeni kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 6 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka po cenie 4,3100. Był to również moment, po którym amerykański dolar zaczął wyraźnie tracić na wartości. Spadek awersji do ryzyka przyczynił się do większego zaufania i inwestycji w ryzykowna aktywa oraz waluty bardziej egzotyczne.

USDPLN D1

Wtorkowa sesja przynosiła oczekiwane wypełnienie szerokiej strefy technicznej. Mowa tutaj o poziomie wsparcia na wysokości mierzenia Fibonacciego 61,8% z dużego interwału czasowego. Analizowana strefa popytowa była już wcześniej zaksięgowana, a obecne podejście stanowi kolejna okazję dla kupujących. Środowy popyt potwierdza poziom wsparcia, jednak z ostatecznym osądem warto zaczekać do zamknięcia świecy sesyjnej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.