Skala wahań na EURPLN

0 107

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek wyznaczył przedział wahań o rozpiętości nieco ponad 2000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka po kursie 4,5800. Po tym fakcie na wykresie pojawiła się wyraźna wyprzedaż europejskiej waluty. Swing spadkowy wygenerowany na przełomie września i października stanowi dla nas bazowy odcinek korekcyjny.

Pln wyznacza dołek

EURPLN H4

Listopad przynosi wyraźny spadek awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych. Przynosi to transfer kapitału do rynków akcyjnych oraz walut bardziej egzotycznych, w tym do PLN-a.

Podczas piątkowej sesji widzimy dużą presję ze strony sprzedających. Sprowadza to notowania w pobliże kluczowego wsparcia po okrągłym kursie 4,5000.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.