Scenariusze techniczne na rynku Forex

0 21

Czwartkowa sesja europejska rozpoczęła się od danych makro ze Szwajcarii. Publikowane wartości dotyczyły rynku pracy i prezentowały stopę bezrobocia za miesiąc wrzesień z podziałem na wahania sezonowe. Opublikowany raport okazał się lepszy od oczekiwań analityków.

Przed południem poznaliśmy jeszcze publikację z niemieckiej gospodarki. Dane dotyczyły bilansu handlowego za miesiąc sierpień. W tym przypadku wynik okazał się nieco gorszy od oczekiwań i wyniósł 15,7B. Raport ten nie okazał się zbyt widoczny na wykresie niemieckiego indeksu DAX. Kurs porusza się dziś spokojnie, a skala zmienności nie zbliżyła się do 100 punktów.

EURUSD H2

Na powyższym wykresie prezentuję notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Przedstawiona dynamika notowań pozwala zaprezentować skalę wahań na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka, który ukształtowany został na poziomie cenowym 1,1860. Kolejne sesje upłynęły pod znakiem dominacji strony podażowej. Doprowadziło to do osiągniecia minimum cenowego po kursie 1,1610.

Sekwencja notowań widoczna od początku października jest wyraźnie odmienna od zmienność wrześniowej. Na wykresie brakuje obecnie sesji kontynuacyjnych i obserwujemy częste zwroty. Pozwoliło to ukształtować potencjalną formację “Głowy z ramionami” z centralnym punktem po kursie 1,1810. Czwartkowe notowania kształtują ostatni elementy RGRa, a więc prawe ramię. W ramach realizacji tej struktury technicznej, konieczne będzie wybicie dołem lokalnego wsparcia po kursie 1,1730. Wypełnienie tego warunku może doprowadzić do silnej wyprzedaży, a pierwszym targetem będzie poziom cenowy 1,1610.

GBPUSD H4

Na powyższym wykresie zaprezentowane są notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Kluczowym elementem scenariusza technicznego jest fala spadkowa z trzech pierwszych tygodni września. Wtedy to rynek spadł z pułapu 1,3450 do minimum po kursie 1,2650.

W ramach kilku ostatnich sesji jesteśmy w stanie poprowadzić lokalną linię trendu wzrostowego. Notowania Kabla generują korektę wzrostową, której targetem powinna być strefa cenowa 1,3080. Poza współczynnikiem 50% mamy tam przede wszystkim silną biegunowość, która powinna być podstawą dla pozycji short.

USDJPY H4

Powyższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania kształtowały szeroki układ harmoniczny, który jest obecnie w ostatniej fazie realizacji.

Elementem kluczowym było wybicie górą lokalnego oporu na poziomie cenowym 105,80. Jest to jednocześnie pułap, na którym ukształtowany został punkt B formacji. W ramach struktury harmonicznej Gartleya, oczekujemy wzrostów w okolice 106,40. Znajduje się tam oczywiście głęboki współczynnik Fibonacciego 78,6% oraz silne potwierdzenie w postaci zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 161,8%. Zakładając utrzymanie obecnej dynamiki rynkowej na USDJPY, struktura ta powinna być wypełniona do końca obecnego tygodnia. Kluczowym elementem decyzyjnym mogą być formacje harmoniczne, które zostaną ukształtowane w strefie oporu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.