Jakie jest prawdopodobieństwo wybicia na USDJPY?

0 13

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku sesji.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w okolicy minimum ~ 103,95. Była to jednocześnie najniższa wycena USDJPY od marca bieżącego roku. Druga połowa września była dość udana dla trzymających długie pozycje. W związku z czym wrzesień zakończył się od ukształtowania maksimum na poziomie cenowym 105,80.

Konsolidacja na USDJPY

USDJPY H1

Ostatni tydzień września to wyraźny spadek zmienności na wykresie USDJPY. Skala wahań tej pary walutowej nie przekroczyła przedziału 60 pipsów. Jest to więc wynik dużo poniżej średniej w przypadku Ujka.

Dolnym ograniczeniem dla notowań pozostaje strefa cenowa 105,25. Na tym poziomie otrzymujemy potwierdzenie w postaci mierzenia FE100 oraz współczynnika 38,2% fibo z pomiaru ostatniej fali. Z każdym kolejnym testem prawdopodobieństwo wybicia będzie jednak rosło.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.