Jak kształtuje się siła polskiej waluty?

0 120

Wtorkowa sesja oscyluje w kilka istotnych odczytów z kalendarium makro. W godzinach przedpołudniowych zaplanowaną mieliśmy publikację z niemieckiej gospodarki. Odczyt dotyczył wskaźnika PPI za wrzesień w ujęciu miesięcznym. Wynik pozytywnie zaskoczył uczestników rynku, gdyż wyraźnie przewyższył oczekiwania analityków.

Na otwarciu sesji amerykańskiej poznaliśmy raport z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. W typ przypadku publikowane wartości były dość mieszane, a ich wpływ na wyceny rynkowe był ograniczony.

W artykule tym skupimy się na wycenie polskiej waluty w relacji do głównych walut rynku forex. Weźmiemy więc pod uwagę pary walutowe takiej jak: USDPLN, EURPLN oraz GBPPLN.

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale dziennym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od minimum cenowego po kursie 4,2000. Jest to jednocześnie pułap, który stanowi obecnie najniższy kurs w 2020 roku.

Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne wzrosty na wykresie EURPLN. Był to okres kiedy kapitał wyraźnie uciekał od ryzykownych aktywów, co było podyktowane wysokim wzrostem awersji do ryzyka. Maksimum ukształtowane na przełomie marca i kwietnia osiągnęło maksimum na poziomie 4,6300. Jest to jednocześnie najwyższy pułap jaki widoczny był w 2020 roku. Stanowi on nadal punkt odniesienia i szeroką strefę oporu dla notowań.

EURPLN D1

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPPLN na interwale dziennym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od maksimum cenowego po kursie 5,2500. Maj, czerwiec i lipiec to okres kiedy polska waluta zyskiwała na wartości w stosunku do PLN-a. Pod koniec lipca notowania osiągnęły okolice tegorocznego minimum po kursie 4,8000.

Odnosząc się do jesiennych notowań, widzimy wyraźną zmianę tendencji na wykresie. Kluczowa jest obecnie strefa cenowa na wysokości mierzenia Fibonacciego 61,8%. Jest to współczynnik, który pochodzi z szerokiego mierzenia fali spadkowej. Wskazany poziom oporu ukształtowany został po kursie 5,0750.

GBPPLN D1

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPPLN na interwale dziennym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od maksimum cenowego po kursie 4,3200. Był to moment, po którym pojawiła się silna wyprzedaż amerykańskiego dolara. Zmniejszająca się awersja do ryzyka wpłynęła na wzrost wartości walut takich jak PLN.

Ostatnie tygodnie na wykresie USDPLN-a odnoszą się przede wszystkim do strefy podażowej 3,9000. Jest to poziom, który potwierdzony jest bardzo silną biegunowością w postaci czerwcowych dołków. Drugim elementem jest mierzenie Fibonacciego 38,2% z szerokiej fali spadkowej. Ostatnie sesje to moment, w którym kupujący próbują wygenerować sygnał wzrostowy. Dalszym targetem wzrostowym jest pułap 4,0600 na wysokości wewnętrznego mierzenia 61,8% fibo. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj korekta prosta AB=CD przedstawiona w postaci mierzenia FE100.

USDPLN D1

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.