Trwa odreagowanie na GBPUSD

0 12

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować wycenę Kabla w ostatnich kilku dniach. Lewa strona wykresu rozpoczyna się lokalne dołka na poziomie cenowym (1,2885), który jest jednocześnie części trendu spadkowego większego rzędu.

Przy wyznaczaniu obecnego scenariusza technicznego wykorzystane zostały dwa kluczowe swingi. Jest to fala wzrostowa z 9 i 10 września, które zawiera się w przedziale 1,2885 – 1,3035. Drugim elementem jest swing spadkowym, który zakończył się ukształtowaniem dołka na poziomie cenowym 1,2760.

Wspinaczka na KAblu

GBPUSD M30

Otwarcie nowego tygodnia na rynku GBPUSD przynosi lokalne odreagowanie notowań. Pozwala to wyznaczyć najbliższy poziom docelowy, który opiera się na układzie korekty pędzącej. Przy zachowaniu równości fal AB=CD, kluczową strefą podażową powinien być poziom cenowy 1,2915. Dodatkowym potwierdzeniem jest tam biegunowość zaznaczonego obszaru.

Poglądowo prowadzimy też linię lokalnego trendu wzrostowego. Może ona posłużyć za wyznacznik utrzymania panującej dynamiki na Kablu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.