Lokalna strefa podażowa na EURUSD

0 13

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównej pary walutowej na przestrzeni ostatnich kilku sesji.

Lewa strona rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka, który ukształtowany został na poziomie cenowym 1,1720. Końcówka tygodnia na Edku okazała się spadkowa, a notowania wyznaczyły minimum w okolicy strefy cenowej 1,1610. Poniedziałkowe otwarcie przynosi ciekawe scenariusze techniczne na niskich interwałach czasowych.

Podwójna strefa na EURUSD

EURUSD M30

Nowy tydzień na euro przynosi wyraźne ożywienie wśród kupujących. Wspólna waluta wyraźnie zyskuje na wartości, w tym również w stosunku do amerykańskiego dolara.

Przed otwarciem sesji amerykańskiej widzimy silne wzrosty, które osiągają lokalną strefę podażową. Jest to poziom oparty na korekcie pędzącej AB=CD oraz wewnętrznym układzie harmonicznym Leonarda. Analizowany poziom oporu to strefa cenowa 1,1670 – 1,1675.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.