Kolejna próba na USDPLNie

0 26

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę na ostatnich kilkunastu sesjach. Lewa strona wykresu rozpoczyna się w trwającym trendzie średnioterminowym. Mniej więcej od kilku sesji kierunek spadkowy był ewidentny.

Przez cały sierpień rynek poruszał się w już w dużo mniej trendowy sposób. ogólna zmienność była dość atrakcyjna, ale zdecydowanie zabrakło sesji kontynuacyjnych. Kosztem tego notowania ukształtowały średnioterminowe wsparcie w okolicach poziomu cenowego 3,6550.

Strefa oporu utrzymana

USDPLN H4

Zakończenie ubiegłego tygodnia jak i poniedziałkowa sesja, przynoszą reakcje podażowe na wysokości kluczowego oporu. Mamy tutaj strefą cenową (3,7800), która była wcześniej silnym punktem odniesienia. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy są wierzchołki z przełomu lipca i sierpnia. Bazując na ostatniej fali spadkowej, uzyskujemy również precyzyjne ułożenie zewnętrznego mierzenia 127,2% fibo.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.