Czy warto dziś kupować japońską walutę?

0 13

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na oryginalnym interwale 45-minutowym. Pozwala to zaprezentować zmienność Ujka w ostatnich kilku sesjach. Lewa strona obejmuje dynamiczny swing spadkowy, który wykorzystujemy do pomiaru siatką Fibonacciego.

Wspomina fala spadkowa rozpoczyna się od szczytu na poziomie cenowym (106,95), a osiągnięte minimum to 105,17. Mamy tu więc przykład swingu spadkowego o rozpiętości blisko 200 pipsów, który ukształtowany został w zaledwie kilka godzin.

Lokalna korekta na USDJPY

USDJPY M45

W ostatnich godzinach notowania testowały poziom współczynnika Fibonacciego 61,8%. Jest to mierzenie, które oparte jest na wspomniany swingu spadkowym. Problematyczne są reakcje w rejonie (106,25), ponieważ brak jest zdecydowania. Strefa została już kilkukrotnie przehandlowana i nie stanowi technicznych podstaw pod krótkie pozycje.

Wyznaczamy więc schemat korekcyjny, który może być wykorzystany podczas dzisiejszej sesji. Z użyciem mierzenia FE100 możemy wskazać poziom cenowy 105,80. Scenariusz oparty jest na obecnym maksimum, więc w przypadku nowego high, strefa popytowa będzie automatycznie przesunięta na północ.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.