Czas na wybicie z konsolidacji

0 13

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka za ostatnie kilka tygodni. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego minimum, które wyznaczone zostało na poziomie cenowym 104,00.

Wspomniany dołek dał początek fali wzrostowej, która przekroczyła rozpiętość 300 pipsów. Jest to jednocześnie swing, na którym bazujemy przy wyznaczaniu technicznych wsparć. Tak naprawdę wynik jaki osiągnęły notowania USDJPY nie powinien robi większego wrażenia, ponieważ na jego uzyskanie kupujący potrzebowali aż dwa tygodnie.

Przedział wahań na Ujku

USDJPY H4

Bieżący tydzień przenosi notowania Ujka w okolice górnego ograniczenia. Jest to obecnie strefa cenowa w okolicy 106,20 – 106,40. Z uwagi na zaangażowanie kupujących, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wybicie górą i wygenerowanie sygnału wzrostowego.

Dolna bariera wsparcia pozostaje na poziomie Fibonacciego 61,8%. Jest to silna strefa horyzontalna po kursie 105,25. Dotychczas na tej parze walutowej sprawdzała się najlepiej gra “od bandy do bandy”, jednak rozpiętość czasowa powinna zwrócić nasza czujność i zaprzestanie tej strategii.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.