Amerykański dolar traci na wartości

0 14

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową głównej pary walutowej w okresie ostatnich kilku sesji. Prezentowany wykres rozpoczyna się od lokalnego dołka na poziomie cenowym 1,1750. Poziom ten nie jest przypadkowy i został wykorzystany w dalszej części scenariusza technicznego.

Na głównej parze walutowej problematyczny jest obecnie fakt braku sesji kontynuacyjnych. Ogólna dynamika jest przyzwoita, jednak rynek nie daje okazji zarobku w ujęciu średnioterminowym. Rozważam tu oczywiście fakt aktywnego zarządzania pozycją z precyzyjnym wejściem na rynek.

Wspinaczka na Edku

 

EURUSD H1

Ostatnie godziny na EURUSD przybliżają kurs do układu na korekcie pędzącej AB=CD. Jest to scenariusz wyznaczony wraz z postępującym zaangażowaniem strony popytowej. Pogłębienie wcześniejszego minimum ~ 1,1750 otworzyło możliwość ukształtowania schematu na korekcie pędzącej. Przy zachowaniu równości odcinków, kluczowym oporem dla notowań powinna być okrągła strefa cenowa 1,1900.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.