Równość korekcyjna na USDPLN

0 16

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 45-minutowym. Pozwala to zaprezentować kurs polskiej waluty w stosunku do amerykańskiego dolara na przestrzeni ostatnich kilku sesji. Początek wykresu obejmuje środek ubiegłego tygodnia i pierwszy etap odreagowania na USDPLN.

Kolejne dni przynoszą kontynuację i wyznaczenie wierzchołka na poziomie cenowym 3,7500. Jest to również część szerszego scenariusza, w którym oczekujemy dalszych wzrostów na tej parze walutowej.

Korekta pędząca na PLNie

USDPLN M45

Poniedziałkowe spadki sprowadzają notowania do lokalnej strefy popytowej. Mamy tutaj scenariusza oparty na korekcie pędzącej AB=CD, w którym wsparcie stanowi poziom cenowy 3,7090. Wskazywana strefa FE100 uzyskuje silne potwierdzenie na podstawie mierzenia Fibonacciego 61,8% z fali BC. Rozegranie strefy powinno być również uzależnione od formacji świecowych jak będą kształtować się na wskazanym poziomie.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.