Czwartkowa korekta na EURUSD

0 13

Na poniższym wykresie prezentuję notowania EURUSD na interwale 30-minutowym. Lokalny horyzont czasowy obejmuje tutaj ostatnie kilkadziesiąt godzin, a początek lewej strony to start środowej sesji azjatyckiej.

W momencie wejścia na rynek kapitału ze strefy euro, notowania ukształtowały dołek i rozpoczęły lokalny trend wzrostowy. Poziomem odniesienia jest tutaj kurs (1,1710), a dzisiejszy wierzchołek zaznaczony został 145 pipsów powyżej.

EURUSD w korekcie

EURUSD M30

Przed otwarciem czwartkowej sesji amerykańskiej na wykresie EURUSD budowana jest korekta spadkowa. Może to być część korekty pędzącej, która przy zachowaniu proporcji AB=CD potwierdza lokalne wsparcie. Wskazywana strefa popytowa znajduje silne potwierdzenie w ramach biegunowości na środowym maksimum. Dokonując pomiaru ostatnie fali wzrostowej, zniesienie 50% pokrywa się precyzyjnie z FE100 w strefie wsparcia.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.