Przygotowujemy scenariusze na wykresy z PLN-em

0 29

Okres lutego i marca to silna wyprzedaż polskiej waluty. Jest to związane z ogromnym wzrostem awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych. W takich okolicznościach kapitał przenosi się do bezpiecznych aktywów, a unika walut z krajów rozwijających się.

USDPLN

USDPLN D1

Skala spadków na USDPLN pokryła prawie w całości wcześniejsze wzrosty. Kluczowy jest tutaj poziom oporu na marcowym dołku po kursie 3,7600. W obecnym tygodniu widzimy serię spadków świec spadkowych, które przybliżają notowania do targetu spadkowego. Po weekendowej przerwie spodziewamy się ciekawej rozgrywki na technicznym oporze, które może doprowadzić do rozwinięcia korekty wzrostowej.

EURPLN

EURPLN D1

Sytuacja na EURPLN wygląda nieco inaczej. Jest to związane z ostatnimi wzrostowymi na głównej parze walutowej, która ma silne oddziaływanie na wycenę PLN-a. W związku z tym spadki na powyższym wykresie osiągnęły dopiero pułap wewnętrznego mierzenia Fibonacciego 61,8%, gdzie ukształtował się poziom wsparcia. W związku z prawdopodobną kontynuacją trendu spadkowego, oczekujemy wybicia strefy popytowej 4,3600. Umożliwi to realizację układu harmonicznego FT Pattern, którego pułap związany jest z punktem D po kursie 4,2400. Dodatkowym potwierdzeniem dla głębokiego mierzenia wewnętrznego 88,6% jest OneToOne, które posiada dużą precyzję horyzontalną.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.